Technika w trosce o Twoje bezpieczeństwo

Wykonawstwo

wykonawstwo

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie robót związanych z:

  • sygnalizacją świetlną
  • budową azyli i przejść dla pieszych
  • pulsatorów nad przejściami dla pieszych
  • przebudową chodników i jezdni

Wiąże się to z pracami w ziemi, asfalcie i chodnikach, budową fundamentów pod wysięgniki i maszty dla sygnalizatorów. Oferujemy także wykonanie malowania znaków drogowych poziomych jak również instalacje znaków pionowych.

Oferujemy także wykonanie wszelkich prac elektryczno – montażowych związanych z budową i uruchomieniem sygnalizacji świetlnej.

 

Fakt, iż realizacja projektu spoczywa na tej samej firmie co wykonywała projekt wpływa na płynność robót i dobrą komunikację między inwestorem, wykonawcą i projektantem.

Nasi pracownicy to wykwalifikowani fachowcy z dużym doświadczeniem nabytym podczas realizacji dziesiątków projektów.

Partnerzy