Technika w trosce o Twoje bezpieczeństwo

Systemy oddymiania

System oddymiania stanowi kompleksowe rozwiązanie usuwania zagrożeń związanych z dymem, a także wysoką temperaturą. Systemy oddymiania stosuje się zarówno w małych pomieszczeniach jak i w dużych halach. W razie pożaru umożliwiają utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych. W systemie oddymiania centrala współpracuje z czujnikami dymu, które przekazują sygnał alarmowy w przypadku powstania zagrożenia pożarowego. System w takim przypadku otwiera klapy okien dymowych. System włączyć można także przy pomocy przycisków, których zadaniem jest ręczne uruchomienie funkcji oddymiania.

 

W skład systemu oddymiania wchodzi:

  • centrala alarmowa – steruje ona działaniem systemu
  • czujnik dymu – wysyła sygnał alarmowy do centrali
  • ręczny włącznik oddymiania – pozwala na ręczne uruchomienie mechanizmu oddymiania
  • przycisk wentylacji – pozwala na codzienną wentylację pomieszczenia
  • czujnik deszczu – w przypadku deszczu zamyka okno otworzone do celów wentylacyjnych

systemy-oddymiania

Nasza firma oferuje Państwu stworzenie profesjonalnego projektu systemu oddymiania wraz z doborem odpowiednich elementów, a także jego montaż i konserwację.

Partnerzy